MEDIACIJA

Konflikti lahko postanejo vaša rast

Nudim hiter in učinkovit način reševanja sporov s pomočjo tretje osebe, katerega rezultat je sporazumna in v prihodnost usmerjena rešitev, ki omogoča nadaljnje plodno sodelovanje med sprtima stranema.

Na ta način lahko posredujem pri reševanju sporov, ki nastanejo med zaposlenimi, med zaposlenimi v podjetju in strankami in tudi pri konfliktih, ki nastajajo med vodstvom in zaposlenimi. Reševanje konfliktov s pomočjo mediacije omogča ohraniev odnosov s strankami in zaposlenimi.

Prijavite se na naše novice