Špela Tušek, Lc. Ps.


Špela Strniša Tušek, Lc. Ps.

Magistra psihologije in terapevtka
Imago partnerska terapevtka
Imago facilitator
Višja predavateljica
Mediatorka

Diplomski in magistrski študij psihologije sem opravila na Salezijanski Univerzi v Rimu. Med študijem sem pobliže spoznala več različnih smeri psihoterapije.

Po vrnitvi v Slovenijo sem opravila štiriletni profesionalni trening za psihoterapevta (transakcijska analiza). Sem Imago Facilitator in Imago partnerska terapevtka. Nekaj let sem bila zaposlena na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Leta 2009 sem se odločila za zasebno psihoterapevtsko dejavnost. Kot terapevtka delam s posamezniki, pari in skupinami.

Sem višja predavateljica predmetov Čustvena inteligenca in osebni razvoj ter Menedžment stresa in tehnike sproščanja na VSŠGT Bled. Pripravljam tudi predavanja in delavnice s področja medosebnih odnosov, reševanja konfliktov, obvladovanja stresa, vodenja in dela z ljudmi in podobno. Sodelujem s strokovnjaki s področja vzgoje, sociale in vodenja v Sloveniji in v tujini.

V svoji zasebni praksi sem kmalu naletela na številne problematike povezane z življenjem človeka v organizaciji. Zato sem se odločila, da svoje znanje na tem področju še poglobim. Opravila sem triletno izobraževanje iz Organizacijske transakcijske analize in sem TA Org svetovalka. Sem tudi Imago facilitator. Izvajam svetovanje in ozobraževanje v organizacijah ter osebni coaching.

Sem mediatorka na Višjem in Okrožnem sodišču v Ljubljani ter na Okrožnem sodišču v Kranju. Opravila sem preko 40 mediacij, med njimi mediacijo z največjim številom strank v sporu (v Sloveniji) in z močnimi čustvi (smrt).

Na svoji profesionalni poti sem se srečala tudi z raziskovalno dejavnostjo. Sodelovala sem z Sociološkim inštitutom Salezijanske Univerze v Rimu pri izvedbi dveh mednarodnih raziskav med mladimi in sem soavtorica dveh knjig.

Vse našteto zame predstavlja izziv, ki se ga vedno lotevam z veseljem in zavzetostjo. Najbolj me osrečuje in osebno gradi dejstvo, da sem žena in mati dveh otrok.

Izobrazba

1997 – 2004 Mednarodna Salzijanska Univerza v Rimu - UPS, magisterij iz psihologije
2003 – 2007 Profesionalni trening za psihoterapevta; smer transakcijska analiza - Inštitut IPTA
2009 – 2012 Profesionalni trening Organizacijske transakcijske analize – Inštitut IPTA (Pascale Theobald O-PTSTA in Olivier Montadat O-PTSTA)
2009 Osnovno izobraževanje mediatorjev (Društvo mediatorjev Slovenije)
2011-2012

2012
Izobraževanje za Imago partnerskega terapevta in Imago facilitatorja (Zavod Mirabi); Jette Simon, klinična psihologinja in Imago terapevtka)
Imago Facilitator
 
2013 Imago partnerska terapevtka  

Delovne izkušnje

2009 - danes Samostojna terapevtska in izobraževalna dejavnost
2005 – 2009 Višja svetovalka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve
2004 – danes Strokovna sodelavka Belega obroča Slovenije, društva za pomoč žrtvam kaznivih dejanj  
2010 - Mediatorka na Višjem in Okrožnem sodišču v LJubljani  
2012 - Višja predavateljica za predmeta "Čustvena inteligenca in osebni razvoj" in "Menedžment sresa in tehnike sproščanja" (VSŠGT Bled)

Članstva

 • Članica Upravnega odbora Slovenske krovne zveze za psihoterapijo;
 • Članica društva SLOVENTA (društvo za transakcijsko analizo Slovenije)
 • Članica društva mediatorjev Slovenije
 • Članica društva Imago Slovenija - Slovensko društvo za Imago terapijo

Publikacije

Soavtorica knjig:

 • Bajzek, J. et al.: Zrcalo odraščanja: mednarodna sociološka raziskava o odraščajočih otrocih, Didakta, Radovljica 2003
 • Bajzek, J. et al.: Odiseja mladih: sociološka raziskava o mladini, Didakta, Radovljica 2008

Z mano sodelujejo

 • Akrapovič d.o.o.
 • Bioethnični center Naklo
 • Beli Obroč Slovenije
 • CSD Ajdovščina
 • DSO Logatec
 • Društvo mediatorjev Slovenije
 • Firis Imperl & Co.d.n.o., Razvojni ingženiring socialnega varstva
 • Lek d.d.
 • Ministrstvo za pravosodje - CIP (Center za izobraževanje v pravosodju)
 • Okrožno sodišče v Ljubljani
 • Okrožno sodišče v Kranju
 • Planet GV
 • Simobil d.d.
 • Sociološki inštitut Salezijanske Univerze v Rimu (UPS)
 • Srednja upravna in administrativna šola Ljubljana
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za komercialne in poslovne vede (FKPV)
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Kranj (FOV)
 • Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
 • Višje sodišče v LJubljani
 • Zavod Mirabi, Zavod za izobraževanje, raziskovanje in svetovanje
 • Zavod Šolt ....

Prijavite se na naše novice