Osebni coaching

Osebni coaching je svetovanje namenjeno predvsem različnim vodjem skupin, kolektivov, menegerjem in podobno.

Pomembni lastnosti vodje, ki sta dandanes nekoliko prezrti, sta sposobnost samospoznavanja in zavestno vodenje. Kdor želi voditi druge, mora sprva znati voditi sebe.

Če vodja skupine tima ali organizacije obvlada le tehnike vodenja, vendar je osebnostno nezrel, lahko dolgoročno le prenaša svojo nezrelost na okolje in s tem zavira motiviranost in učinkovitost ljudi. Njegove neozaveščene potrebe in čustva se prenašajo na okolico.

Samospoznavanje in zavestno vodenje ni lahko. Biti v stiku s sabo, prevzemati odgovornost, voditi ljudi in sprejemati včasih mučne odločitve je naloga za zrelo osebnost. Zrela oseba pa ceni tudi zunanji pogled.

Zaupajte mi!

Cena, kraj in trajanje osebnega coachinga po dogovoru.

Prijavite se na naše novice